Om BDA

 

 

Arkitektkontoret ble etablert av Sverre Brandsberg-Dahl i 1937.

Vårt første oppdrag i Stavanger var Televerkbygget i Kannik.
Brandsberg-Dahls Arkitekter sitter i dag i 2.etasje av dette bygget.

Samtidig med etablering av kontor i Stavanger bidro Sverre Brandsberg-Dahl til å grunnlegge Stavanger Arkitektforening. 

Kontoret har i løpet av tre generasjoner opparbeidet seg en bred og solid kompetanse innen for arkitektfagene. Vi har en fin blanding av arkitekter med både lengre og kortere erfaring og er godt rustet til å møte fremtidas krav og utfordringer.

 

Kompetanse :

Vi gjennomfører oppdrag innenfor kategoriene: nybygg, rehabilitering, landskap, overordnet planlegging, analyser og utredninger, prosjekterings- og byggeledelse, design og interiør.

Kontoret har også spesiell ekspertise i visualisering av prosjekter. Vi har igjennom kontorets lange historie gjennomført prosjektering av byggeoppgaver av nærmest alle størrelser og kategorier.

 

BDA har spesialkompetanse innenfor følgende kategorier:

Skoler

Syke- og helseinstistusjoner

Generelle kontor- og forretningsbygg

Hotell-/Konferansebygg, Teater, Politihus, Trafikkterminaler

Boliger

Interiør

Industri, lager og prosessanlegg

Rehabilitering av eldre sjøhus

Stedsanalyser, tomteanalyser, mulighetsstudier

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

Landskap, uteplaner, planteplaner

Vegplanlegging

 Copyright Johannes Marburg

Copyright Johannes Marburg