Om BDA

 

 

Arkitektkontoret ble etablert av Sverre Brandsberg-Dahl i 1937.

Vårt første oppdrag i Stavanger var Televerkbygget i Kannik.
Brandsberg-Dahls Arkitekter sitter i dag i 2.etasje av dette bygget.

Samtidig med etablering av kontor i Stavanger bidro Sverre Brandsberg-Dahl til å grunnlegge Stavanger Arkitektforening. 

Kontoret har i løpet av tre generasjoner opparbeidet seg en bred og solid kompetanse innen for arkitektfagene. Vi har en fin blanding av arkitekter med både lengre og kortere erfaring og er godt rustet til å møte fremtidas krav og utfordringer.

 

Kompetanse :

Vi gjennomfører oppdrag innenfor kategoriene: nybygg, rehabilitering, landskap, overordnet planlegging, analyser og utredninger, prosjekterings- og byggeledelse, design og interiør.

Kontoret har også spesiell ekspertise i visualisering av prosjekter. Vi har igjennom kontorets lange historie gjennomført prosjektering av byggeoppgaver av nærmest alle størrelser og kategorier.

 

BDA har spesialkompetanse innenfor følgende kategorier:

Skoler

Syke- og helseinstistusjoner

Generelle kontor- og forretningsbygg

Hotell-/Konferansebygg, Teater, Politihus, Trafikkterminaler

Boliger

Interiør

Industri, lager og prosessanlegg

Rehabilitering av eldre sjøhus

Stedsanalyser, tomteanalyser, mulighetsstudier

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

Landskap, uteplaner, planteplaner

Vegplanlegging


 Copyright Johannes Marburg

Copyright Johannes Marburg

Personvernerklæring i Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS

Personopplysninger
Personlig data er data som er knyttet til, relatert til eller kan identifisere en person.
Hvilke opplysninger vi samler om deg
- navn
- adresse
- telefonnummer
- epostadresse

Vi lagrer våre kundedata i systemet Tripletex og benytter Google Mail og IMAPserver
til kommunikasjon. I tillegg lagrer vi relevant og prosjektrelatert
kommunikasjon på server i respektive prosjektmapper.
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser gjennom
avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Informasjon om fakturering
benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6.

Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine
personopplysninger. Vi vil ikke dele, selge eller overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å
kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres imidlertid nødvendige
opplysninger til våre samarbeidspartnere tilknyttet spesifikt prosjekt.

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved
å sende en henvendelse til Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS. Dersom de
registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at
opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra
våre systemer. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i
henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

Informasjonssikkerhet
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i
den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting.