Rogaland Teater (hovedbygg)

Adresse: Kannikgt,2, Stavanger
Byggår: 1883. Rehabilitert 2001
Byggherre: Statsbygg
Areal: 2120 kvm

Foto: Johannes Marburg


Handelens hus

Adresse: Kongsgata 6
Byggeår: 1993-2015
Byggherre: Kongsgata 10as v/ Jone Heggheim
 


Sjømannshjemmet

Adresse: Stokkaveien 19
Byggår: 1933. Rehabilitert 2008-2010
Byggherre: Otium v/Stokkaveien 21a
Areal: 2200 kvm
 


Hermetikken

Rehabilitering og nybygg

Adresse: Niels Juels gate 50
Prosjektperiode: 2016-2018
Byggherre: Base Property AS
Areal: ca. 8000 kvm
 

Foto: Sindre Ellingsen, Base Property og BDA


NYLUND SKOLE
Ombygging av vaktmesterbolig til SFO og klasserom

Adresse: Nylundsgata 1, Stavanger
Byggeår: 2013
Byggherre: Stavanger Eiendom
Areal: ca. 230 kvm


Hå sjukeheim

innvendig ombygging

Adresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø
Prosjektperiode: 2010-2013
Byggherre: Hå kommune                
Areal: ca. 5 000 kvm


Tollpakkhuset

Adresse: Skansegt 2
Byggeår: 2004
Byggherre: Entra Eiendom AS og Pakkhuset på Holmen AS  
Byggeledelse: Gert Gill AS
Entrepriseform: Delte entrepriser


Bar social eating

Adrersse: Kongsgårbakken 3
Byggeår: 2016
Byggherre: Øgreid
Areal: ca. 800 kvm